District Noordenkwijt is een klein deel in het grote geheel van de organisatie die zichzelf Scouts en gidsen Vlaanderen noemt. Om je een idee te geven waar het district op het toneel komt leggen we de structuur stap voor stap uit.

De structuur

Takken

Wanneer we over takken spreken, hebben we het niet over die dingen die je voornamelijk in het bos terugvindt. Een tak is niets anders dan een leeftijdsgroep van kinderen die aan scouting doen. Scouts en gidsen Vlaanderen heeft vijf officiële leeftijdsgroepen die allemaal een naam dragen: Kapoenen (6-8 jaar), Kabouters/Welpen (8-11 jaar), Jonggidsen/Jongverkenners (11-14 jaar), Gidsen/Verkenners (14-17 jaar) en Jins (17-18 jaar). Sommige groepen hebben nog tussentakken of geven hun takken een andere naam. Kinderen die ingeschreven zijn noemen we leden.

Leiding

Blijf je na de Jin-tak nog in de scouts, dan wordt je leiding. Als leiding ben je samen met je mede-leiding verantwoordelijk voor één tak die je aan het begin van het jaar wordt toegewezen. Je steekt activiteiten in elkaar voor de leden en ziet er op toe dat deze op een veilige manier verlopen. Daarnaast ben je ook het aanspreekpunt voor jouw tak.

Groepsleiding

De groepsleiding is de eindverantwoordelijke van een groep (zie verder). Hij of zij is de rechtstreekse contactpersoon voor alle ouders, externen en de districtscommissaris (zie verder). De hoofdtaak van de groepsleider is het aansturen van de leidingsploeg en het ondersteunen en leiden van de dagelijkse werking van de groep.  In tegenstelling tot de leiding wordt een groepsleider verkozen. Iemand kan maar drie jaar groepsleider zijn met een maximum verlenging van opnieuw drie jaar.

Groepsraad

Alle leiding en groepsleiding tezamen vormen de groepsraad. Dit is de algemene vergadering van de groep, die wordt voorgezeten door de groepsleiding. Hier worden alle belangrijke beslissingen genomen over de groep. Beslissingen worden steeds genomen met een stemming waarbij de meerderheid de beslissende stem heeft. De taak van de groepsleider bestaat erin de vergadering te leiden, maar kan nooit uit eigen initiatief beslissingen maken zonder deze eerst voor te leggen en af te stemmen bij de groepsraad.

Groepen

De groepsraad (zijnde de leiding en groepsleiding) én de leden samen vormen één groep. Zij spreken meestal wekelijks af op een vaste locatie (hun lokaal) om activiteiten te doen. Een activiteit noemen we in scoutstermen meestal een vergadering (niet te verwarren met een vergadering zoals we die kennen van in bedrijven).  De 491 plaatselijke scouts- en gidsengroepen zijn de basis van de beweging. Elke groep bepaalt zelf op welke manier er wordt gewerkt. Ze kiezen gemengd of niet gemengd, planning van activiteiten en de inhoud ervan, beheer van financiën , lokalen en materiaal ... Benieuwd naar de groepen uit district Noordenkwijt? Neem dan snel een kijkje bij "Groepen".

Districten

Hier komen wij in de spotlight! De eerste schakel na de groep is het district. Dat groepeert een tiental groepen uit eenzelfde buurt. De groepsleid(st)ers uit een district zitten samen in de districtsraad en kiezen een districtscommissaris als eindverantwoordelijke. Er zijn 54 districten. De districtscommissarissen ondersteunen de groepsleiding en zijn de eerstelijnshulp bij problemen. Ons district draagt de naam Noordenkwijt.

Andere taken van een district:

  • kampvoorbereidingen opvolgen via het kampvisum
  • verkiezing van groepsleiding
  • groepen stimuleren om aan hun lokalenbeleid te werken
  • groepen laten uitwisselen
  • vorming promoten en organiseren voor leiding (Dingdong)
  • informatie vanuit het verbond (zie verderop) doorspelen aan de leiding
  • de leiding vertegenwoordigen op de algemene vergadering (verbondsraad)

Gouwen

Een viertal districten vormen dan weer een gouw. Ook hier kiezen de verschillende districtscommissarissen een eindverantwoordelijke. De gouw ondersteunt de districten en organiseert daarnaast nog andere activiteiten voor leiding, leden en/of districten. Ons district maakt deel uit van gouw Heide. Verder in detail treden we hier niet, maar wie interesse heeft in de gouw mag ons altijd contacteren voor meer info.

Ploegen

Naast gouwen zijn er ook nog ploegen. De ploegen zijn vrijwilligersploegen die, op nationaal niveau, tak- en themawerking uitwerken. Ze trachten leiding te ondersteunen en inspireren door artikels te schrijven, vorming te geven en publicaties en producten uit te geven. Ook hier treden we niet verder in detail, maar meer info kan je steeds bij ons opvragen.

Verbond

De 12 gouwen en 16 ploegen opgeteld, krijgt de naam 'het Verbond' van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Scouts en Gidsen Vlaanderen is de dienstverlenende koepel voor al onze scoutsgroepen. De meeste taken van “het verbond” gebeuren door vrijwilligers. Een beperkt aantal medewerkers, het nationaal secretariaat, volgt de dagelijkse werking op.

Volg ons

District Noordenkwijt

Copyright © Alle rechten voorbehouden

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Lees meer
Accepteren